Domů

Od svého vzniku se projekční a inženýrská kancelář prioritně orientuje na činnosti spojené s projekcí a inženýrskou činností v oblasti technických zařízení budov (TZB), technologických a vodních staveb. Jako doplňkovou činnost nabízíme hydraulické vyvažování trubních systémů. Oblast působení je v širokém spektru občanské a bytové výstavby, průmyslu, zdravotnictví, aj.

Našim cílem je především spokojený zákazník. Proto se naše činnosti a postupy uzpůsobují na míru potřebám zákazníka. Také služby zákazníkům se neustále rozšiřují. Jsme schopni zajistit zpracování investičního záměru přes projekty, inženýrskou činnost při získávání potřebných povolení ke stavbě, zabezpečení technického dozoru investora či investorské výkony, validace průtoků ve vodních hydraulických systémech až po spoluůčast v kolaudačním řízení.

Taktéž jsme schopni zabezpečit pro naše zákazníky komplexní projekty staveb včetně architektonického zpracování, stavební části, elektroinstalací, atd. formou subdodávek projekčních prací ve spolupráci s prověřenými spolupracovníky.

V neposlední řadě firma spolupracuje s energetickými auditory, zpracovateli rozptylových studií a odborných posudků v oblasti ochrany ovzduší. Ve spolupráci s těmito subjekty jsme schopni zajistit i tyto práce a činnosti.

Rozšíření našich služeb směrem k zákazníkovi přineslo další nabídku – provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.