Reference

TZB
Bytový dům – Frýdlant 57 B.J. – blok 14a
Plynová kotelna, provozní řád
rok 1999

Plynofikace sportovního areálu TJ Gumárny Zubří
Přípojka plynu, vnitřní plynovod
rok 1999

Mateřská a základní škola Leskovec
Plynová kotelna
rok 1999

Plynofikace sokolovny TJ Gumárny Zubří
Plynová kotelna, přípojka plynu, NTL plynovod, ústřední vytápění
rok 2000

Podzemní zásobník plynu Štramberk
Úprava plynové kotelny
rok 2000

OPOP Valašské Meziříčí – objekt 620
Plynová kotelna
rok 2000

Bytový dům, Máchova 812, Valašské Meziříčí
Plynová kotelna, UT, ZTI, plyn – rok 2000
Oprava fasády a vestavba podkrovního bytu – rok 2001

Rodinné domy
ÚT, plynoinstalace, zdravotechnika, ČOV, přípojky na inž. sítě

Rekonstrukce domu č.p. 1059 na sociální byty
Ústřední vytápění, zdravotechnika, VZT
rok 2000

Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí
Energetický audit – spolupráce
rok 2000

Philips Picture Tube Technology Center, Hranice na Moravě
Rozvody horké vody, VZT odsávání
rok 2001

Plynová kotelna – Josta s.r.o. Vsetín
Plynová kotelna
rok 2001

Mateřská škola – Návojná
Plynová kotelna
rok 2002

Plynová kotelna – dům služeb Staříč
Plynová kotelna
rok 2002

Pekárna VIVA s.r.o., Kelč
Vnitřní plynovod
rok 2002

Softwarový dům – Břehy u Bečvy, Valašské Meziříčí
Ústřední vytápění
rok 2003

Pálenice „U Libora“, Poličná
Ústřední vytápění – využití odpadního tepla z destilační kolony
rok 2004

Stavební úpravy budovy TJ Vidče
Plynová kotelna, ústřední vytápění, zdravotechnika, plynovod
rok 2004

Vytápění provozní budovy VaK a.s., Valašské Meziříčí
Vnitřní plynovod, ústřední vytápění
rok 2004

Vytápění budovy garáží a dílen VaK a.s., Valašské Meziříčí
Vnitřní plynovod, ústřední vytápění
rok 2004

Polyfunkční objekt Kopecký, Rožnov p/R
Vnitřní plynovod
rok 2004

Rodinný dům – Valašské Meziříčí
Solární okruh pro ohřev teplé vody
rok 2004

Výrobní hala MTT s.r.o., Hrachovec
NTL plynovod
rok 2005

Zelená pro Beskydy – využití obnovitelných energetických zdrojů
Ohřev bazénové a užitkové vody v areálu venkovního koupaliště ve Valašském Meziříčí
rok 2006

Využití obnovitelných zdrojů ve školských budovách města Vsetína
Solární okruhy mateřských škol
rok 2006

Výměna kotle a úpravy kotelny na ČOV ve Vsetíně
Plynová kotelna
rok 2006

RWE Transgas Net, s.r.o. – PZP Štramberk
Úprava plynové kotelny II.
rok 2006

St.č. 4142 – Rekonstrukce velínu – PZP Štramberk
Výměna fasády a oken, úprava UT, klimatizace, elektroinstalace
rok 2007

Hotelový dům KAMU – Vsetín Trávníky
Plynová kotelna, NTL domovní plynovod
rok 2007

Tělocvična Janová
Zdravotechnické instalace, přípojka vody
rok 2007

Archiv Města Ostravy
Výměna okruhu chlazení pro klimatizaci
rok 2007

Městská nemocnice Valašské Meziříčí
Energetický audit – spolupráce
rok 2007

Technologie staveb

Váhala – Masná výroba, Hustopeče n/B
Rozvod průmyslové páry
rok 2002

Masarykovo gymnázium Vsetín
Místní provozní řád plynové kotelny, plynovodu, revizní knihy kotlů
rok 2003

Stavební úpravy sklofoukačské učebny, SUPŠ a SOU sklářské
VZT, technické plyny
rok 2005

Continental Teves Czech Republic, s.r.o., Jičín
Chlazení technologie zkušebny
rok 2006

Váhala – Masná výroba – přístavba výrobních a sklad. prostor
Rozvody páry
rok 2006

SCHOTT CR a.s., Valašské Meziříčí
Zdroje chladu, rozvody CHV a technických plynů
rok 2006

Váhala – Masná výroba – úprava zdroje páry
Instalace parního vyvíječe
rok 2007

SCHOTT CR a.s., Valašské Meziříčí – úprava kompresorové stanice
Doplnění kompresorů a sušiček – zdroj stlačeného vzduchu
rok 2007

Vodní stavby

Čerpací stanice podzemní vody – Návojná
Čerpací stanice pro obecní vodovod
rok 2002

Vodojem 40 m3 – Střítež nad Bečvou
Úprava potrubního vystrojení
rok 2002

Čerpací stanice podzemní vody – Syrovice
Čerpací stanice
rok 2003

Inženýrské sítě pro RD – Dolní Paseky, Rožnov p/R
NTL plynovod, kanalizace, vodovod
rok 2003

Inženýrské sítě pro RD – Střítěž nad Bečvou
STL plynovod, kanalizace, vodovod
rok 2003

Agropodnik a.s., Valašské Meziříčí, provoz Hranická ul.
Čistírna odpadních vod
rok 2004

Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko
Vodovod Vesník-Bobrky
rok 2005

Inženýrské sítě pro RD – Střítěž nad Bečvou
STL plynovod, kanalizace, vodovod
rok 2007

Obytný soubor Poschla, Vsetín
Inženýrské sítě – vodovod, kanalizace
rok 2006

Výroba munice v lokalitě B v areálu bývalých Vlárských strojíren ve Slavičíně
Jednotná kanalizace
rok 2007

Provoz vodovodů a kanalizací

Vodovod pro veřejnou potřebu
Obec Střítež nad Bečvou
rok 2002 – 2019

Vodovod pro veřejnou potřebu
Obec Velká a Malá Lhota
rok 2012 – doposud

TDI

Obec Střítež nad Bečvou
Rozšíření vodovodních řádů, kanalizačních stok, STL plynovodu
rok 2004, 2006, 2008

Rodinný dům – parc.č. 2133/68, Valašské Meziříčí
Kompletní výstavba rodinného domu
rok 2005

Obchodní centrum Breda & Weinstein, Opava
Centrum o rozloze 25 000 m² je postaveno na místě bývalého zchátralého pivovaru Zlatovar v ulici Nákladní.  Dozor všech profesí TZB.
rok 2012

Vyvažování soustav

Obytný soubor Zlín – Jižní Svahy, lokalita „Na Honech“
Vyvážení systému ÚT pro objekty A, B, C, D
rok 2007-2008

Nemocnice Přerov – rekonstrukce stravovacího provozu
Vyvážení systému chlazení pro VZT
rok 2007

ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí – úprava ÚT
Vyvážení systému ústředního vytápění
rok 2007

Ostatní

Hlavní reference v rámci zaměstnaneckého poměru v BLOCK, a.s.

Projekčně a koncepčně zpracovány zdroje chladu, rozvody tepla, a chladu, kotelny, předávací stanice, parovody, kompresorové stanice, rozvody DI vody, VZT zařízení.

 • Pražské pivovary a.s. – pivovar Staropramen (1997)
 • Lachema a.s. Brno – pavilon CTS (1998)
 • Léčiva a.s. – laboratoře OVP (1998)
 • Terosil a.s. Rožnov p/R – výroba epitaxních vrstev v objektu V12P (1999)
 • Sevac a.s. Praha – výstavba krevních derivátů Bohumile (1999)
 • ČOV Valašské Meziříčí – úprava plynové kotelny na spalování bioplynu (1999)
 • IWK Kysuce – zdroje chladu pro výrobní haly H1, H2, H3 (1999-2005)
 • SNDI s.r.o. Slavkov u Brna – prádelna čistých oděvů (2000)
 • Celestica Ráječko – nový výrobní závod (2000)
 • Autopal s.r.o. Nový Jičín – chlazení lisoven plastických hmot (2000-2005)
 • Lachema a.s. Brno – pavilon jakosti (2001)
 • ARROW Hradec Králové – přístavba výrobního závodu (2001)
 • FN Hradec Králové – budova interních a chirurgických oborů (2000-2001)
 • STV Glass a.s. Valašské Meziříčí – chlazení sklářských technologií (2001-2005)
 • HETTICH k.s. Žďár nad Sázavou – chlazení výrobní technologie (2001)
 • Precision Forging Co. Saudská Arábie . zdroj chladu pro výrobní halu (2001)
 • KOITO Žatec – energetická zařízení (2001)
 • Gruppo Antolín Bohemia Turnov – zdroj chladu (2002)
 • Hella Signal Lighting Slovakia Bánovce nad Bebravou – kompletní zařízení TZB (2003)
 • Hella Autotechnik s.r.o. Mohelnice – měřící a testovací středisko (2003)
 • A.Raymond Jablonec nad Nisou – zdroj chladu (2003)
 • Zentiva a.s. Praha – zdroje chladu (2003-2005)
 • Ecochem a.s. – rekonstrukce laboratoří (2004-2005)
 • INA Schafler Brašov, Rumunsko – zdroj chladu (2004)
 • Městská nemocnice Valašské Meziříčí – zdroj chladu, provozní řády (2004)
 • ASUS Ostrava – zdroj chladu, stlačený vzduch (2004)
 • TBC Bank Tbilisi, Gruzie – klimatizace objektu (2004)
 • Polyfunkční dům Budějovická alej, Praha (2004-2005)
 • Hotel sítě Radison SAS – Iveria Tbilisi, Gruzie – kompletní mech. instalace (2005-2006)

Ohňostroj – oslavy založení SDH Jarcová, 110 let

08/2018